UPSC Pathshala's Success Stories | Student Reviews |

Success Stories

Hear it directly from our students!

Mayur

Shubhi

Aman

Tanvi

Bob

Jyoti

Rakthim

Jyoti

Sheetal

Preety

Raja

Shalu Rani

Aarti

Priyanka

Riya

Aryan

Parvati

Ankita

Paras

Aditi

Kirubanand

Mayank

Bikas

Haritha

Nisha

Neeraj

Tanveer

Shubham

Vinay

Aditi

Yashika

Supriya

Sony

sajal

Shuvam

Mohd Abdullah

Piyush

Pragya

Chandan

Umesh

Varsha

Visakh

Akumtoshi Aier

Shriya

footer