UPSC Pathshala's Success Stories | Student Reviews |

Success Stories

Hear it directly from our students!

Olivia Rai

Mayur

Shubhi

Bob

Jyoti

Tanvi

Riya

Rakthim

Sheetal

Preety

Priyanka

Aarti

Aryan

Parvati

Ankita

Aditi

Paras

Kirubanand

Mayank

Bikas

Haritha

Nisha

Neeraj

Shubham

Tanveer

Vinay

Aditi

Yashika

Supriya

Sony

sajal

Shuvam

Mohd Abdullah

Akumtoshi Aier

Pragya

Piyush

Chandan

Umesh

Varsha

Visakh

Shriya

footer